STCW A-VI/1 Certificat obligatori per treballar en el sector nàutic / marítim.

Prepara't per enfrontar amb garanties les situacions d'emergència a bord.

Un cop superat el curs sabràs actuar aplicant els procediments que redueixin al mínim els possibles perills en matèria de lluita contra incendis, primers auxilis, supervivència i prevenció d'accidents.

 • FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT
 • - Teoria 45 hores.
 • - Pràctiques 25 hores.
 • - Material didàctic.
 • - Assegurança, gestió.
 • Inscripció
Homologaciones. Escola Port Formación Profesional del Mar

Curs STCW homologat a Espanya per la Direcció General de la Marina Mercant. S'imparteix a Barcelona i Girona.


El certificat Formació bàsica en seguretat és un requisit obligatori per a tot el personal que vagi a treballar en el sector nàutic/marítim, des de petits vaixells fins a grans creuers o mercants, ja siguin: oficials, PPER, hostesses, cambrers, mecànics, patrons...


El curs Formació bàsica en seguretat està compost per quatre mòduls orientats a establir les especificacions de l'estàndard mínim de competències en:

 • Tècniques de supervivència personal. A-VI/1-1
  Teoria en aula. Pràctiques al mar.
 • Prevenció i lluita contra incendis primer nivell. A-VI/1-2
  Teoria en aula. Pràctiques en camp de foc.
 • Primers auxilis. A-VI/1-3
  Teoria en aula. Pràctiques en aula i a bord.
 • Seguretat personal i responsabilitats socials. A-VI/1-4
  Teoria en aula.

Formació garantida, a Escola Port sempre trobaràs un curs programat que encaixi a la teva agenda.


CursModalitatIniciMés info.
Formació Bàsica17:00 a 14:00hAgo. | Dill. 19
Reservar plaça

MODALITATS Y DURADA

Curs presencial.
70 hores:
 • 45 hores de teoria.
 • 25 hores de pràctiques.


El curs, de dues setmanes de durada, es programa tots els mesos en diferents horaris, consulta el calendari i tria la modalitat que millor s'adapti a la teva agenda.

Normativa:
- Art. 5 Orden FOM / 2296 / 2002.
- Anexo I Orden FOM / 2296 / 2002.
- Sección A VI/1 Código de Formación (A- VI/1-1,1-2,1-3,1-4).


Veure calendari

REQUISITOS

 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb permís patern.

ASSISTÈNCIA

Per obtenir el certificat és obligatòria l'assistència tant a la part teòrica com les pràctiques.


VALIDESA

El certificat d'especialitat en Formació Bàsica en Seguretat te una validesa de 5 anys, passats els quals s'ha de revalidar mitjançant la realització d'un curs de actualizació.

Formación Básica en Seguridad STCW -prácticas- FP del MAR - Escola Port

El certificat d'especialitat en Formació Bàsica en Seguretat és obligatori per a poder treballar a bord d'una embarcació civil, independentment de la categoria i càrrec, d'acord amb el que es disposa en l'Ordre FOM/2296/2002 sobre Formació Bàsica: "Se requerirá la posesión del Certificado de Formación Básica a todo el personal que ejerza funciones profesionales marítimas en los buques civiles, así como a aquellos a los que se les confían tareas de seguridad o de prevención de la contaminación relacionadas con las operaciones del buque, en virtud del Cuadro de Obligaciones y Consignas del Buque, del Plan de Emergencias de a Bordo en caso de Contaminación por Hidrocarburos o del Manual de Gestión de la Seguridad".Escola Port | Formación Profesional del Mar, amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Formació Bàsica en Seguretat d'acord amb el conveni de formació STCW el qual estableix les normes per unificar els estàndards de formació entre els estats membres del conveni.

  

Inscripció

EXPEDIR EL CERTIFICAT

Per sol·licitar l'expedició del certificat de “Formació Bàsica en Seguretat” s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:


 • Imprés de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia del diploma del curs de "Formació Bàsica en Seguretat", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per Títols Marítims Professionals i Esbarjo.

LLIBRETA MARÍTIMA

La Llibreta Marítima és el document oficial d'identitat del marí, acceptat internacionalment, en el qual es registren els embarcaments i desembarcaments del titular.

La expedeix la DGMM i s'ha de sol·licitar a la Capitania Marítima.

Per a la seva obtenció la persona interessada ha de tenir un títol nàutic professional o un certificat d'especialitat marítima, com el certificat d'especialitat de Formació Bàsica.

Per què necessito la Llibreta Marítima?

 • Embarcar en qualsevol vaixell civil com a tripulant.
 • Sol·licitar assistència mèdica en qualsevol ciutat portuària, espanyola o estrangera.
 • Beneficiar-se de revisions mèdiques a l'Institut Social de la Marina.
 • Pernoctar en les nombroses cases del mar situades a la majoria de ciutats portuàries d'Espanya, abonant una quantitat simbòlica pels seus serveis.
 • Sol·licitar repatriació en casos d'urgència o necessitat.
 • Inserir o sol·licitar ofertes d'ocupació mitjançant els diferents mitjans de què disposa l'ISM.

Per poder embarcar s'ha de superar un reconeixement mèdic d'embarcament marítim (gratuït) realitzat en Centres de Sanitat Marítima de l'ISM, pertanyent a la Seguretat Social.

ALTRES CERTIFICATS STCW REQUERITS PER A OBTENIR EL PPERFormació Sanitària Específica Inicial

5 dies de formació

Assumir de manera competent responsabilitats en el diagnòstic, primers auxilis i tècniques d'infermeria a bord.


Operador Restringit SMSSM

5 dies de formació

Servei de radiocomunicacions, tant per a comunicacions habituals com en situacions d'emergència en la zona A1.


Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (no Ràpids)

1 setmana de formació

Manejar els dispositius de salvament, organitzar als supervivents i fer-se càrrec d'una embarcació de supervivència.

TU CURSO STCW EN ESCOLA PORT, TODO SON VENTAJAS

 • Nunca cancelamos nuestros cursos.

 • Cursos tot l'any amb varietat d'horaris adaptats al perfil de l'alumne.

 • Aules climatitzades i equipades amb els millors mitjans.

 • Asesoramiento en formación marítima.

 • Els millors i més capacitats instructors.

 • Asesoramiento personalizado para la tramitación de los certificados.

 • Bolsa de trabajo activa.

 • Asesoramiento y gestión de CV.