Certificat d’especialitat Embarcacions de Supervivència i Bots de rescat no ràpids.
 
 
Curs teòric i pràctic que capacita l’alumne per al maneig, en diferents circumstàncies i condicions meteorològiques d’embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids. Manejar els dispositius de salvament i fer-se càrrec d’una embarcació de supervivència i bots de rescat no ràpids. Operar el motor d’una embarcació de supervivència. Organitzar els supervivents dins d’embarcació de supervivència un cop realitzat l’abandonament.

El curs és homologat a Espanya per la DGMM, Dirección General de la Marina Mercante.

Dirigit a capitans i oficials de pont i màquines de vaixells de passatge. Capitans i oficials de pont i màquines de vaixells mercants d’arqueig brut superior de 75 GT. Capitans i oficials de pont i màquines de vaixells pesquers de més de 20 metres d’eslora, i en general al personal que tingui assignat funcions en el maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat.

Bots de Rescat no Ràpids - pràctiques - FP del MAR - Escola Port

Certificat necessari per als patrons de pesca i també és un dels certificats necessaris per obtenir el Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo (PPER).

El curs és presencial i la seva durada és de 24 hores, de les quals, 12 hores són de contingut teòric i 12 hores de contingut pràctic.

Només es permet falta d’assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s’ha de completar en la seva totalitat.

Aconsegueix la teva titulació en el menor temps i al millor preu amb els nostres PACKS DE FORMACIÓ que combinen diversos certificats requerits per treballar en el sector marítim.

Consulta el calendari i reserva la teva plaça.

Escola Port | Formación Profesional del Mar, escola nàutica amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids d’acord amb el conveni de formació STCW, el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.


Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.Reservar plaça

  • Mesures a adoptar en una embarcació de supervivència o bot de rescat durant i després de la posada a flotació.
  • Maneig del motor d'una embarcació de supervivència.
  • Organització dels supervivents i l'embarcació de supervivència.
  • Utilització dels dispositius de localització: equips de comunicacions, senyalització i senyals pirotècnics.

Normativa:

Art. 5 Ordre FOM / 2296 / 2002.
Annex I Ordre FOM / 2296 / 2002.
Secció A - VI / 2-1 Codi de formació (Quadre A- VI / 3)
  • DNI, NIE o passaport, en vigor.
  • Edat mínima 18 anys o 16 amb autorització.
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids)" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
  • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
  • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
  • ustificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".