Certificat d’especialitat / suficiència de Mariner de Pont.

Curs teòric i pràctic que faculta a l’alumne per a formar part de la guàrdia de navegació, guaita o timoner de vaixells civils.

El curs és homologat a Espanya per la DGMM, Dirección General de la Marina Mercante.

Aquest certificat més l’acreditació d’haver realitzat un període d’embarcament mínim de 6 mesos exercint serveis professionals, li permetrà governar, amb fins comercials, embarcacions de menys de 10m d’eslora amb una potència adequada a l’embarcació i transportar un màxim de 12 passatgers operant dins d’aigües interiors.

Mariner de pont - pràctiques - FP del MAR - Escola Port

Dirigit a tripulants de bucs civils, a excepció dels pesquers.

El curs és presencial i la seva durada és de 70 hores, de les quals, 45 hores són de contingut teòric i 25 hores de contingut pràctic.

MARINERO de PUENTE - recorrido de formación - Escola Port | Formación Profesional del Mar - Barcelona

Només es permet falta d’assistència del 10% de la part teòrica. La part pràctica s’ha de completar en la seva totalitat.

Aconsegueix la teva titulació en el menor temps i al millor preu amb els nostres PACKS DE FORMACIÓ que combinen diversos certificats requerits per treballar en el sector marítim.

Consulta el calendari i reserva la teva plaça.

Escola Port | Formació Professional del Mar, escola nàutica amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Mariner de Pont d’acord amb el conveni de formació STCW el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.


Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.


Reservar plaça

  • Coneixement sobre la nomenclatura i definicions a bord en el pont de comandament i coberta del vaixell.
  • Govern d'un vaixell, servei de guaita i guàrdia segura.
  • Emergències i utilització de l'equip de seguretat.
  • Anglès tècnic marítim.
  • DNI, NIE o passaport, en vigor.
  • Edat mínima 18 anys o 16 amb autorització.
CursModalitatIniciMés info.
Mariner de Pont10:00 a 19:00 hFeb. | Dill. 18
Reservar plaça
VEURE CALENDARI DE TOS ELS CURSOS
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Mariner de pont" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
  • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
  • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Mariner de pont", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
  • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".