Patrón de Yate - Escola Port - Prácticas 
 

CURS PATRÓ DE IOT BARCELONA

 
 

La titulació PATRÓ DE IOT permet el Govern d’embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 24 metres d’eslora, que faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa traçada a una distància de 150 milles nàutiques.

 

Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d’acord amb les seves característiques tècniques.

 
 

Per obtenir la titulació cal realitzar, a més d’un examen teòric, unes pràctiques homologades de seguretat navegació , aquestes pràctiques s’han de fer en una escola homologada, com ho és Escola Port, que serà qui avaluï i certifiqui que han estat realitzades correctament.

 

Atribucions complementàries:

Govern d’embarcacions a vela , sempre que es realitzin les pràctiques homologades de vela . Si s’han realitzat prèviament per a les titulacions PNB o PER, ja no serà necessari tornar a realitzar.

 

 • PATRÓ DE IOT
 • 736 775€
 • Teoria 30 hores.
 • Práctiques MOTOR 48 hores.
 • Material didáctic.
 • Assegurança, gestió, IVA.
 • Reservar plaça

 
 

GESTIONS

No s’inclouen en el preu del curs:


  

 

De forma voluntària l’alumne podrà realitzar la formació d’Operador Restringit del SMSSM que forma a l’alumne per a exercir les funcions del servei de radiocomunicacions en vaixells acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítims a la zona A1.

 

Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.

 
 

Reservar plaça

 

 • Ser major de 18 anys.
 • Tenir el títol PER.
 • Aprovar l'examen teòric corresponent de patró de iot.
 • Aportar un certificat mèdic nàutic en vigor.
 • Acreditar haver realitzat unes pràctiques obligatòries bàsiques de seguretat i navegació de 48 hores de patró de iot.

  Seguretat en la mar

 • Estabilitat transversal
 • Equip de seguretat
 • Abandó de l'embarcació
 • Salvament marítim
 • Meteorologia

 • Isòbares; fronts, borrasques
 • Anticiclons; vent, humitat, núvols, boires, onades, corrents marítims
 • Teoria de navegació

 • Esfera terrestre
 • Correcció total
 • Rumbs
 • Publicacions nàutiques
 • Mesures del temps
 • Radar
 • GNSS
 • Cartes electròniques
 • AIS
 • Navegació carta

 • Correcció total
 • Rumbs i distàncies
 • Línies de posició (distància radar a costa, enfilació, oposició i demora)
 • Corrent coneguda
 • Corrent desconeguda
 • Situació d'estima
 • Derrota loxodròmica
 • Marees

(Ampliar info. en BOE Núm. 247, 11 octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83021/22/23)

  Material que has de portar a l'examen:

 • DNI original.
 • Llapis i goma d'esborrar, compàs, regle, escaire, cartabó, transportador d'angles, bolígraf, calculadora (no ha de ser programable).

L'examen es compon de 40 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna. Sent la seva durada màxima de 2 hores

(Ampliar info. en BOE Núm. 247, 11 octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83021/22/23)CursModalitatIniciMés info.
PY INTENSIUNov. | Diss. 09
Reservar plaça
VEURE CALENDARI DE TOTS ELS CURSOS

Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.