Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies del dia en què es va efectuar la compra.

Per exercir el dret de desistiment, hi haurà vostè notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per part seva del dret de desistiment sigui tramesa abans que venci el termini de desistiment.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot estirar 14 dies a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

L'article 103 del TRLDCU estableix les condicions al dret de desistiment del consumidor.


Si és el seu desig desistir de la compra si us plau completi el següent formulari.

    (*) Segons la Directiva 2011/83/UE, els consumidors tenen dret a devolució de l'import pagat fins a 14 dies de la seva compra quan són compres en línia.