PPER i membre del cos de seguretat i servei marítim de Barcelona.
  • N/A
  • N/A