Capità de Iot, Patró Profesional (PPEE)*, Operador general del SMSSM*, Skipper.

Instructor dels cursos PEE, ROCA y Llicència de navegació.

“… y Matthias excelente instructor haciendo fácil el aprendizaje de cara al examen.”
Iván Fernández

“… Matthias ha sido muy buen instructor dejando muy claros los temas.”
Oliver y Gloria

* Format a Escola Port | Formació Professional del Mar.

  • 932 21 03 80
  • info@escolaportbarcelona.com