Diplomada en Infermeria i especialista en emergències a la mar.

  • N/A
  • N/A