PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES


MOTOR – Pràctiques bàsiques de seguretat i navegació.
16 hores.


ROCA – Ràdio-Operador de Curt Abast.
12 hores.PRÀCTIQUES COMPLEMENTÀRIES


VELA – Govern d’embarcacions de vela.
16 hores.


ILLES 24 – Navegació a motor entre la península i les Balears.
24 hores.
ILLES 48 – Navegació a motor i vela entre la península i les Balears.
48 hores.
PRÀCTIQUES DE REFORÇ


VELA – Pràctica a mida. Totes les maniobres que vulguis reforçar amb un instructor dedicat. Grups reduïts.
3 hores.


MOTOR -Pràctica a mida. Totes les maniobres que vulguis reforçar amb un instructor dedicat. Grups reduïts.
3 hores.Prácticas MOTOR - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona

MOTOR

Atribucions bàsiques

Les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació – MOTOR, són obligatòries per a l’obtenció del títol i superar-les suposa que l’alumne a adquirit els coneixements pràctics bàsics suficients per a navegar. Es realitzen a bord d’una embarcació homologada de Escola Port partint del Port Olímpic de Barcelona.


Durada
16 hores. Es realitzen en règim de singladura, amb parades d’1 hora cada 4 hores.


Modalitats
Es poden realitzar en quatre sessions de 4 hores o en dues de 8 hores.

TEMARI
El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en vuit apartats:

 1. Seguretat i comprovacions abans de salir a la mar
 2. Planificació de la derrota i lluita contra incendis.
 3. Motors i instal·lació elèctrica.
 4. Manteniment de l’embarcació, prevenció de la contaminació i cabuyería
 5. Maniobres.
 6. Fondeig, vigilància i control de la derrota.
 7. Navegació.
 8. Maniobres de seguretat.


PLACES
Màxim 11 alumnes.

IMPORTANT

Les pràctiques MOTOR s’han de realitzar sempre en dies consecutius, ja siguin 4 sessions entre setmana o 2 en cap de setmana.

 
Reservar plaça


Prácticas ROCA - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona


ROCA

Atribucions bàsiques

La formació de Radi Operador de Curt Abast – ROCA és obligatòria per a l’obtenció del títol de PER. Aquest certificat habilita a l’alumne per a l’operació de l’estació ràdio de bord i utilitzar de forma correcta els dispositius de comunicació i localització d’una embarcació.


DURADA
12 hores. Es realitzen a l’aula de radi de Escola Port, en la seva base del Port Olímpic de Barcelona.


MODALITAT
Tres sessions de 4 hores que s’han de realitzar en ordre:
ROCA 1 – Conceptes bàsics teòrics.
ROCA 2 – Pràctiques amb simuladors.
ROCA 3 – Pràctiques amb simuladors i avaluació.


TEMARI

 1. Coneixement general de les radiocomunicacions en el Servei Mòbil Marítim.
 2. Coneixements i habilitat per a usar els equips radioelèctrics d’un vaixell.
 3. Procediments d’explotació del SMSSM i utilització pràctica detallada dels subsistemes i equips de SMSSM.
 4. Procediments d’explotació i reglamentació de les comunicacions radiotelefòniques.PLACES
Màxim 8 alumnes.

IMPORTANT

Les pràctiques ROCA s’han de realitzar sempreen ordre ascendent, és a dir: primer ROCA 1, després ROCA 2 i finalitza la formació amb ROCA 3.

 

Reservar plaça


Prácticas VELA - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona


VELA

Ampliació d’atribucions

Pràctiques complementàries de navegació a vela la realització i superació suposa la capacitat de l’alumne per a navegar a vela, d’acord amb les atribucions que li confereix la seva titulació.

Aquestes pràctiques s’han de realitzar només una vegada, per exemple, si després del PER l’alumne obté el títol de patró de Iot podrà navegar a vela fins a 150 milles, sense necessitat de realitzar pràctiques addicionals.


DURADA
16 hores. Es realitzen en règim de singladura, amb parades d’1 hora cada 4 hores.MODALITATS
Es poden realitzar en quatre sessions de 4 hores o en dues de 8 hores.


TEMARI
El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en vuit apartats:

 1. Teoria de la navegació a vela.
 2. Eixàrcia i veles.
 3. Maniobra a vela I.
 4. Maniobra a vela II.
 5. Maniobra a vela III.
 6. Maniobra a vela avançada.
 7. Maniobres de seguretat.
 8. Seguretat en la navegació a vela.PLACES
Màxim 11 alumnes.

 

És recomanable realitzar prèviament les pràctiques de seguretat i navegació – MOTOR.

 

Reservar plaça


Prácticas ISLAS 24 - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona


ILLES 24

Ampliació d’atribucions

Pràctiques complementàries i voluntàries la realització i superació habilita al posseïdors del títol PER per a navegar, en embarcacions a motor, entre la península Ibèrica i les Illes Balears. A més augmentar les atribucions d’eslora de 15 a 24 m.
La realització d’aquestes pràctiques no t’eximeix de realitzar les pràctiques obligatòries de seguretat i navegació – MOTOR – de 16h de durada.

DURADA
24 hores de navegació pel litoral català.


MODALITAT
Es realitzen en una única sessió en règim de travessia, amb almenys 4 hores de navegació nocturna.


TEMARI
El repartiment del temps total de pràctiques es dividiria en tres apartats:

 1. Preparació de la derrota i exercici d’abandonament.
 2. Revisió dels punts crítics de l’embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 3. Manteniment d’una guàrdia efectiva de navegació.PLACES
Màxim 11 alumnes.
 
Reservar plaça


Prácticas ISLAS 48 - curso PER - Escola Port - Formación Profesional del Mar - Barcelona


ILLES 48

Ampliació d’atribucions

Pràctiques complementàries i voluntàries la realització i superació habilita al posseïdors del títol PER per a navegar, en embarcacions a motor i/o vela, entre la península Ibèrica i les Illes Balears. A més augmentar les atribucions d’eslora de 15 a 24 m.
La realització d’aquestes pràctiques no t’eximeix de realitzar les pràctiques obligatòries de seguretat i navegació – MOTOR – de 16h de durada.


DURADA
48 hores de navegació Barcelona – Balears – Barcelona.


MODALITAT
Aquestes pràctiques són la suma de VELA + ILLES 24.
Es realitzen en una sessió única en règim de travessia, amb almenys 8 hores de navegació nocturna.


TEMARI

 1. Preparació de la derrota i exercici d’abandonament.
 2. Revisió dels punts crítics de l’embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 3. Manteniment d’una guàrdia efectiva de navegació.
 4. Teoria de la navegació a vela.
 5. Eixàrcia i veles.
 6. Maniobra a vela I.
 7. Maniobra a vela II.
 8. Maniobra a vela III.
 9. Maniobra a vela avançada.
 10. Maniobres de seguretat.
 11. Seguretat en la navegació a vela.PLACES
Màxim 11 alumnes.
 

 
Reservar plaça

 


PRÀCTIQUES DE REFORÇ

3 hores amb un instructor que resoldrà tots els teus dubtes.

Si necessites o vols venir a realitzar maniobres a bord de les nostres embarcacions, t’oferim el lloguer d’embarcacions de pràctiques.

 
Més informació
Les pràctiques de navegació les pots realitzar quan vulguis, abans, durant o després del curs teòric, hagis fet l’examen o no.

Les places de pràctiques són limitades fins a un màxim d’11 alumnes per embarcació, consulta el calendarii reserva la teva plaça.

Disposes de fins a 24 mesos per a tramitar el teu títol, comptats des de la data en què s’hagin publicat les notes definitives o s’hagin superat les pràctiques. Passat aquest termini s’han de repetir les pràctiques o l’examen (el que hagi caducat) per a poder expedir la titulació.


  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques. No es permet un nivell d'assistència inferior al 95%.
 • Acceptació de les normes de l'escola nàutica d'esbarjo. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar l'escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, està ja no podrà canviar llevat que sigui per causa de força major demostrable *.Si un alumne no es presenta no podrà evaluársele i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça ia l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça. Per aquesta raó l'escola nàutica es veu obligada a penalitzar aquests alumnes amb un% de l'import de la pràctica quan tornin a presentar-se. els imports d'aquesta penalització són de 25 € per a les pràctiques de Ràdio i de 50 € per a les de Motor (seguretat i navegació) i de Vela.

* Causes de força major: Malaltia, accident, etc.